Bronaar
FOUNDATION

  >  

A way forward

The Bronaar Foundation was created to provide financial assistance to previously disadvantaged individuals, groups and organisations with a specific focus on offering funded education, career development, sport development and opportunities in cultural pursuits. The foundation also appointed a mentor to provide students with guidance and assistance during their studies.

  We invite applications for study help from prospective students in our surrounding communities and the wider Ceres/Koue Bokkeveld region. Please download our application form at the bottom of the page if you are interested.

Success stories

English translation

With sincere thanks to the Bronaar Foundation, that provides study loans to farm children and students. 

I am overjoyed about receiving financial assistance from the Bronaar Foundation during my studies and also for the profound support system that motivated me to make a success of my life. Without the Bronaar Foundation it would not have been possible to complete my qualification in people development.

I started my first job as a development officer at the ACVV in Bredasdorp in 2012, which was a very good learning opportunity. In 2013 I accepted a placement in Worcester at Kindersorg Suid-Afrika (welfare organisation) in an area which is rife with gang violence.

My greatest dream was and still is to empower the disadvantaged people in rural areas to take ownership of their own living standards. It is important to me to know that I have made a difference in the life of at least one person.

I believe that every day is a learning process and one of my personal goals is to complete my degree in social work if God and time grant it. 

I praise the Bronaar Foundation for the organisation’s good work and encourage you to keep doing it.

Regards
CJ Louw

____________________________________________________________

Afrikaans

Met opregte dank aan die Bronaar-stigting wat beurse beskikbaar stel vir plaaskinders en oud-studente.

Ek is baie bly oor die finansiële bystand wat die Bronaar-stigting toegestaan het tydens my studieloopbaan, en ook vir daardie diep ondersteuningstelsel wat my aangemoedig het om aan te hou om ’n sukses van my lewe te maak. Sonder die Bronaar-stigting sou dit nie moontlik gewees het om ’n kwalifikasie in menslike ontwikkeling te behaal nie.

Ek het my eerste werk as ontwikkelingsbeampte by die ACVV in Bredasdorp begin in 2012, wat ’n baie goeie leerskool was. In 2013 het ek ’n pos aanvaar in die bende-geteisterde area van Worcester by Kindersorg Suid-Afrika.

My groot droom was en is steeds om die minderbevoorregte landelike gebiede te bemagtig om eienaarskap te neem van hul eie lewenstandaarde. Dit is vir my belangrik om te weet dat ek as mens minstens in een persoon se lewe ’n verskil kon maak.

Ek glo ook elke dag is ’n leerproses, dus is dit een van my doelwitte om my maatskaplike graad te voltooi as God en tyd dit toelaat. Ek prys julle vir die goeie werk wat jul organisasie doen en ek moedig julle aan om aan te hou daarmee.

Groete
CJ Louw

English translation

I am extremely grateful for the opportunity the Bronaar Foundation gave me by financing my studies 100% and by employing me after I completed my course so that I could gain practical experience.   

Bronaar Foundation really played a big role in the success I have achieved thus far. I currently hold a position as a junior production manager (fruit division) on one of the farms close to Bronaar. I have a guaranteed fixed income that is linked to a market-related remuneration package and company benefits.

Previously, I was a seasonal worker at a vegetable packing store and if it wasn’t for the Bronaar Foundation, perhaps I would still be working there as a general worker. I have to say, my grounding and the foundation of my success can be attributed to the right company. I am convinced that the Bronaar Foundation has made a difference in the lives of many other students and workers. I really hope that in the future you’ll still make a difference in the lives of many other people. I thank you sincerely.

Kind regards
Arno Gelant 

____________________________________________________________

Afrikaans

Ek is verskriklik dankbaar vir die geleentheid wat die Bronaar-stigting my gebied het deur my studie 100% te finansier en om my ook in diens te neem nadat ek my kursus voltooi het om sodoende praktiese ondervinding op te bou.   

Bronaar-stigting het regtig ’n groot rol gespeel in die sukses wat ek tot dusver behaal het. Ek beklee tans die posisie van ’n junior produksiebestuurder (vrugte-afdeling) by een van die omliggende plase naby Bronaar. Ek is van ’n vaste inkomste verseker wat ’n markverwante vergoedingspakket en natuurlik ook maatskappyvoordele insluit.

Ek was voorheen ’n seisoenwerker by ’n groentepakstoor en as dit nie vir die Bronaar-stigting was nie, sou ek dalk vandag nog daar as ’n algemene werker gewerk het. Ek moet sê, my grondslagfase en fondasie van my sukses was by die regte maatskappy. Ek is oortuig daarvan dat die Bronaar-stigting ’n verskil in baie ander studente en werkers se lewens gemaak het. Ek hoop van harte dat julle in die toekoms nog in baie ander mense se lewens ’n verskil sal maak. Nogmaals dankie.

Vriendelike groete
Arno Gelant

Applying for sponsorship

Read more about our trust funds and how you can apply for study sponsorship from Bronaar.

Download application form here:

Bronaar Foundation students

The fields of study for which we provide financial assistance cover a variety of courses, from degrees to diplomas. Where it is relevant, Bronaar offers students the opportunity to do their practical experience on our farm.

Top